Administrativa spojená s PENB

Administrativa spojená s PENB

Dle naÅ¡ich zkuÅ¡eností víme, že dochází k rozdílným názorům na to kdo má PENB zpracovat. Provozovatelé nás mohou poptat sami a průkaz energetické náročnosti budovy si pořídit nebo se obrátit na svého zÅ™izovatele, tj. ministerstvo, mÄ›stský úřad, atd.
Rádi pro Vás vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku na zpracování PENB. Veřejné budovy
mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru.

Co to jsou požadavky na energetickou náročnost?

SplnÄ›ní požadavků se provádí prostÅ™ednictvím PENB dle vyhlášky 148/2007 Sb.(1) o energetické náročnosti budov. Tato vyhláška stanoví, že požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 6a odst. 1 zákona jsou splnÄ›ny, je-li energetická náročnost hodnocené budovy nižší než energetická náročnost referenční budovy pÅ™i dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.

Administrativa spojená s PENB
4 (80%)3

</div>

<div class=