Pokusy o negativní daň

Každý z nás jednou slyšel o negativní dani, minimálně naposledy v roce 2008, když tehdejší poslanec za ODS zkoušel takovouto daň prosadit. Mluvil o velkých ekonomických výhodách, a především o sociálním a spravedlnostním aspektu takovéto daně. Je nutno podotknout, že ještě ani jeden stát světa nepřestoupil na negativní daň, která se v průběhu minulého století objevovala v dílech hned několika velkých ekonomů, kteří byli také ověnčeni i Nobelovou cenou.
obyčejná tužka
Je důležité také zmínit to, že negativní daň jako taková má jisté predispozice a teoretické prvky, na kterých stojí, ale také padá, jak ostatně ukázaly jisté země, které se „obdobu“ negativní daně zaobíraly, a dokonce na Slovensku již mají fungující daňový systém založený na principu negativní daně, ne však zcela. Každá teorie sice na papíře vypadá nádherně, praktický dopad je však daleko od kýženého výsledku a může se tak zdát, že v čisté formě bude negativní daň stejným snem jako puritánský komunismus či naprosto volný kapitalistický trh – mohou existovat, ale jejich existence bude zanedlouho smetena sociálními jevy a společností
zlaté obroučky

O co vlastně jde

Negativní daň počítá s tím, že ne všem se chce pracovat a je přizpůsobena tomu, aby všechny občany (je jedno s jakým příjmem) motivovala co nejvíce k práci a k užitku společnosti. Stanoví se průměrná hranice platů, to bude bod A. Cokoliv, co klesá pod bod A (jakýkoliv výdělek pod danou částku) je negativně zdaněn – stát dává peníze vám. Jakýkoliv výdělek nad A je naopak zdaněn klasicky. Říkáte si, jak může takový systém motivovat k práci, když ti, co nedosahují průměru dostávají peníze a ti, kteří jsou nad, tak musí platit. Operuje se zde však s částkami, které postupně klesají a vzrůstají záleže na blízkosti platu ku průměru – to znamená, že vždycky dostanete víc než předtím = motivace hledat lepší práci a vydělávat víc zůstává nedotčena a těm, kteří nedosahují průměru stát dopomůže k lepší sociální a společenské, a hlavně finanční situaci příspěvkem = za předpokladu, že bude zrušena jakákoliv sociální síť, která může být natažena.