Zvonek zelený

Zvonek zelený byl vyhlášen Českou společností ornitologickou (ČSO) Ptákem roku 2022. Malý, a o to více nenápadný ptáček, že je zelenavé barvy (samička spíše šedozelená) jako tráva, listy nebo jehličí na stromech. Vídat ho můžeme v zahradách, parcích a lesích. Je mnohem méně známý než vrabec, sýkora, holub nebo hrdlička. Svým příznačným zpěvem, podobným zvonění malého zvonku, jako by ohlašoval příchod teplého jarního počasí. Zároveň ale tak trochu upozorňoval na jisté nebezpečí – zvonků za posledních 10 let o dost ubylo, cca o dvě třetiny, jak se můžeme dočíst na webu ČSO. Ptákem roku 2022 byl tedy vyhlášen zvonek zelený jako upozornění na to, že není samozřejmostí stálý výskyt nejrůznějších druhů ptáků i jiných zvířat a že je třeba přírodu sledovat a chránit, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám a poškozením.

zvonci na krmítku

Příčinou ohrožení zvonků zelených je dle ČSO především parazitický prvok bičenka drůbeží, která napadá vole a jícen ptáků (náchylní jsou také například pěnkava, vrabec, čížek, hýl, stehlík). Způsobuje nemoc trichomonózu (na savce není přenosná, tedy ani na člověka). Ptáci pak nemohou přijímat potravu. Je třeba dbát na čistotu krmítek (odstraňovat trus a zbytky potravy), čerstvost zrní a vody. Nejlépe tak, jako byste se starali o klec nebo voliéru pro ptáky u vás doma.

zvonek zelený

Pokud se na krmítku objeví nemocný nebo uhynulý pták, je dobré krmení nejméně na dva týdny přerušit, krmítko vyčistit v gumových rukavicích, vydezinfikovat (např. 5% Savem) a vysušit. Také případně upozornit sousedy a dát zprávu ornitologické společnosti prostřednictvím formuláře (www.birdlife.cz/choroby), který je možné stáhnout na jejích webových stránkách. Vhodné je zaslat i foto. Jak se můžeme dočíst na wikipedii – zvonek zelený je velký 14 – 15 cm (podobně jako vrabec), váží 25 – 30 g, dožívá se průměrně 2 – 3 roky, maximálně 12 let.