Biometrie – nové metody zabezpečení objektů

Biometrie, resp. biometrika je poměrně nový vědecký obor vycházející ze zavedených forenzních metod, jehož prostřednictvím je díky virtualizaci možné vytvářet specifická řešení zabezpečovacích systémů založených na identifikaci a ověření nezaměnitelných rysů částí lidského těla. Současné metody využívané v této oblasti jsou založené na srovnávací technice, která prostřednictvím databází a stanovených podmínek přiřadí jedinečné prvky daných rysů konkrétnímu člověku.
Biometrické zabezpečovací systémy jsou standardem v budovách přechovávajících nebo pracujících s vysoce citlivými daty. otisk prstuVzhledem k možnosti integrace biometrických softwarových řešení se však stále více uvažuje o možnostech jejich zavedení do běžných korporátních systémů, které by v mnohém usnadnily identifikaci zaměstnanců a rozvinuly způsoby jejich monitorování, jež jsou kromě sběru dat týkajících se docházky důležité především v souvislosti s požární bezpečností a prevencí pracovních úrazů. Zároveň se uplatňují na pracovištích s variabilním omezením vstupu či přístupu k osobním počítačům.
Ve větších ale i menších podnicích jsou pro tyto účely ještě stále využívány systémy na bázi identifikace generovaným číslem zaměstnance – piny, hesla, čipy nebo identifikační karty. Díky pokročilým řešením by se ovšem uvedené (a velmi snadno zcizitelné) nástroje mohly zcela vytratit a být nahrazeny biometrikou jako velmi přesným prostředkem.lidské oko
Ověřené a zavedené systémy pracují nejčastěji s otisky prstů nebo duhovkou oka, které jsou skenovány speciálním zařízením nastaveným tak, aby byla nasnímaná data převedena do informace pro srovnávací software. Bezpečnější systémy využívají větších ploch těla, na nichž se nachází více identifikačních prvků, jako jsou celé dlaně nebo obličej.
Nejnovější biometrika se zaměřuje na skenování krevního řečiště. Jedná se o propracovanější metodiku, jenž snímá otisk cévního systému ze hřbetu nebo dlaně, případně z prstu. Cévní systém je u každého jedince tvořen různě tenkými žílami a žilkami. Oskenovaná část těla je zpracována do dvourozměrné černobílé sítě (v různých odstínech šedi), která je dále srovnávána s databázovanými vzory. Aktuálně se jedná zřejmě o nejpřesnější biometrický systém zabezpečení.