Jak se hodnotí odkaz?

Samotný odkaz je tedy adresa webové stránky schovaná za slovo či přímo za text této adresy na místě v internetu. Článek může odkazovat na svůj zdroj, produkt může odkazovat na novější produkt či nějaké příslušenství. Služba může odkazovat na různé poskytovatele. Zkrátka možností je plno. Ovšem dnes se společně podíváme na to, jak se takový odkaz vlastně posuzuje a proč je to extrémně důležité. Linkbuilding je stále služba, na kterou byste neměli hledět skrz prsty.chybná zpráva „404“ seskládaná z barevného lega

  1. Hodnocení odkazovaného obsahu

Každý odkaz zavede uživatele na jiné místo na internetu, v rámci stránky či úplně mimo a je tak důležité, aby tento odkazovaný obsah byl minimálně stejné kvality nebo vyšší – protože to je rozhodující faktor při hodnocení celkové webové stránky při seřazování stránek ve výsledcích vyhledávání. Pokud stránka odkazuje na spoustu míst, kde se nachází pochybný či lživý obsah, utrpí na svém hodnocení ve vyhledávání, což je velice nepříjemné. Proto se přesvědčte, že všechny odkazy, přes které může váš uživatel zamířit na jiné místo na internetu, jsou „vysoce kvalitní“ a odkazují na stejně kvalitní obsah. Samozřejmě, ideální je, pokud vysoce kvalitní webové stránky s ověřeními a certifikáty odkazují na vás, to pak zase naopak stoupá vaše „hodnota“.

  1. Četnost odkazů

Je určitým zvykem dávat do daného rozsahu obsahu nějaký stejný počet odkazů. Jako uživatel byste se jistě nedívali dobře na stránku, kde by bylo plno odkazů, až by text zářil modře, vlastně byste se sami sebe ptali – co je v tomto obsahu tak originálního, když stejně všude odkazuje? Samozřejmě je tu nějaká únosná míra počtu odkazů, ovšem vždycky bychom měli individuálně považovat každý případ. Například v odborném článku bude odkazů mnohem více než v článku – recenzi nějakého produktu.síť několika barevně označených míst propojených odkazy

  1. Errors a chyby přesměrování

Některé odkazy mohou také uživatele přesměrovat z nefunkční webové stránky na funkční. Některé odkazy mohou převést uživatele na stránky, které již neexistují. Vždy je nutné takové odkazy aktualizovat nebo minimálně tam umístit Error 404 či jiný, aby internetový vyhledávač poznal, že se jedná o starý odkaz nebo že se jedná o přesměrování. Pokud webová stránka odkazuje na neexistující obsah, může to poškodit její hodnocení ve vyhledávání.